Inclusiecriteria

 • TNM stadium IB-IIIC volgens de 8e editie
 • WHO <2
 • Leeftijd ≥ 18 jaar
 • Resectabel adenocarcinoom van de maag
 • Geen eerdere radiotherapie
 • Hematologie: Hb ≥ 5.0 mmol/l; leukocyten ≥ 3.0x10^9/l, neutrofielen ≥ 1.5x10^9/l, thrombocyten ≥ 100x10^9/l
 • Nierfunctie: serum kreatinine ≤ 1.25x ULN, kreatinine klaring ≥ 50 ml/min (berekend door middel van Cockcroft and Gault formule)
 • Leverfunctie: totaal bilirubine ≤ 1.5x ULN, alkalisch fosfatase en ASAT/ALAT ≤ 3x ULN
 • Stadieringlaparoscopie (verplicht): geen verdachte peritoneale lesies en/of spoelvocht moet bewezen tumor negatief zijn
 • Getekend informed consent
 • Verwachte adequate follow-up
 • Intake ≥ 1500 kcal/dag, geverifieerd door een dietist


Exclusiecriteria

 • T1N0 ziekte of afstandmetastasen
 • Inoperabele patiënten
 • Eerdere maligniteit. Uitgezonderd zijn adequaat behandelde (non-melanoom) huidkanker of in situ carcinoom van de cervix. In geval van een andere maligniteit ≥ 5 jaar geleden kan contact opgenomen worden met de principal investigator
 • 1 functionerende nier die in het radiatieveld terecht zal komen
 • Grote chirurgische ingreep minder dan 4 weken voor start behandeling, of niet voldoende hersteld na grote chirurgische ingreep
 • Ongecontroleerde bacteriele infectie
 • Significant bijkomende ziekte waardoor aangenomen kan worden dat de patient zich niet zal houden aan het innemen van medicatie of afspraken niet zal nakomen.
 • Ongecontroleerde angina pectoris, harfalen of klinisch significante arritmieen
 • Continu gebruik van immunosuppresiva gelijk aan >10mg prednison
 • Gelijktijdig gebruik van het antivirale middel sorivudine of chemisch gerelateerde analogen zoals brivudine
 • Neurotoxiciteit >CTC graad 1
 • Zwanger of borstvoedend
 • Patiënten in de reproductieve leeftijd die geen adequate anticonceptiemethode gebruiken
 • Maag of gastro-oesofageale stent in het radiatieveld