Primaire eindpunt

'Event-free survival' 1 jaar na randomisatie (event: locaal recidief, locoregionaal recidief of progressie, afstand metastasen, overlijden onafhankelijk van de reden).

Secundaire eindpunten

 • Vaststellen wat de 'time-to-event' is in alle armen
 • Vaststellen welke arm zorgt voor een 'superior-time-to-recurrence'
 • Vaststellen welke preoperatieve behandeling het meest doelgericht is, gebaseerd op toxiciteit, respons en vrije snijvlakken
 • Documenteren van de chirurgische morbiditeit, waaronder incidentie van naadlekkage
 • Percentage complete responsen
 • Percentage vrije snijvlakken
 • Vaststellen van het respons percentage
 • Vaststellen van de 'overall-survival' in alle armen
 • Identificeren welke preoperatieve behandeling vergeleken gaat worden met de standaardbehandeling (perioperatieve chemotherapie)

Exploratieve eindpunten

 • Onderzoeken van de relatie tussen histopathologische parameters en de klinische uitkomst
 • Identificeren van biomarkers die de klinische uitkomst en respons voorspellen
 • Identificeren van genetische veranderingen in circulerend tumor DNA in plasma
 • Vergelijken van functionele uitkomsten na preoperatieve behandeling en chirurgische behandeling